Termeni si conditii

AAAAAA

 

 

Termeni și condiții

 

§1

Dispoziţii generale

1.1 Acest document, denumit în continuare „Regulament”, stabileşte termenii și condițiile de utilizare ale resurselor Portalului de imobiliare www.cautadepozit.ro
1.2 Termenii utilizați în acest Regulament trebuie înțeleşi după cum urmează: 
Compania - Jones Lang LaSalle cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei 145, Sector 1, etaj 9, fiind proprietarul portalului www.cautadepozit.ro

– Portalul – web site-ul de internet www.cautadepozit.ro
– Utilizatorul - o entitate care utilizează resursele Portalului. 


1.3 Fiecare Utilizator care decide să utilizeze resursele Portalului declară că a citit Regulamentul și acceptă conținutul acestuia.

 

 

 

§ 2 . Proprietate .

 

Conținutul Portal și tot ceea ce cuprinde , incluzand dar fara a se limita la toate textele si imaginile ( conținut), sunt proprietatea Jones Lang LaSalle și sunt supuse dreptului de autor al Jones Lang LaSalle , dacă nu se specifică altfel . Orice conținut reprezintă o marcă, logo sau o marca de serviciu reprezintă o marcă înregistrată și neînregistrată de Jones Lang LaSalle . Este strict interzisa utilizarea oricarui Continut , fără acordul scris al proprietarului de conținut, cu excepția cazului în care se prevede altfel în regulament. Vă informam că Jones Lang LaSalle va asigura și va impune recunoașterea drepturilor sale de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare , chiar și prin introducerea unei acțiuni în fața instanțelor penale împotriva celor vinovați de încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, în cazul în care este cazul .

 

§3

Reguli de utilizare a resurselor Portalului

3.1 Utilizarea resurselor Portalul este gratuită. Cu toate acestea, folosirea anumitor resurse ale Portalului necesită o înregistrare prealabilă. 
3.2 Numai utilizatorii care folosesc resursele Portalului în scopul afacerilor, se pot înregistra, și anume: persoanele care furnizează adresele de e-mail de serviciu, atribuite de compania în cadrul căreia activează. Utilizatorii care nu utilizează adresele de serviciu se pot înregistra numai după ce au obținut acordul de la administratorul Portalului. 
Nu există posibilitatea creării unui cont de Utilizator folosind o adresa de e-mail înregistrată pe un domeniu gratuit de internet, nici de către angajații firmelor concurente, în special cele care activează în domeniul imobiliar (de orice tip), management imobiliar şi cele care oferă servicii de consultanță imobiliară. Administratorul are dreptul de a suspenda în orice moment un cont, în cazul în care există prezumpția justificată că Utilizatorul foloseşte informaţiile conținute în Portal într-o activitate care are legătură cu domeniile amintite mai sus. 
3.3 Înregistrarea este gratuită și constă în completarea și trimiterea unui formular. Următoarele informaţii ar trebui să fie introduse în formular: numele şi prenumele Utilizatorului, numele și adresa companiei, adresa de e-mail de serviciu (de companie) și numărul de telefon de serviciu. 
3.4 Utilizarea resurselor Portalului nu înseamnă dobândirea niciunui drept de autor al Utilizatorului asupra materialelor conținute de acesta. Utilizatorul poate folosi aceste materiale numai în măsura permisă de prevederile Legii drepturilor de autor şi a drepturilor conexe din 14 martie 1996. 
3.5 Compania verifică cu precauţia cuvenită toate informaţiile conţinute pe Portal, cu toate acestea, datele pot să nu fie conforme cu realitatea. Compania nu are răspundere legală pentru corectitudinea și veridicitatea datelor furnizate de terţe părţi, conţinute în Portal. Utilizatorul trebuie să verifice informaţiile înainte de a lua decizii care pot influenţa buna desfăşurare a activităţii sale. 
3.6 Compania nu va fi răspunzătoare din punct de vedere legal pentru orice întreruperi în accesul la resursele Portalului. Compania va fi autorizată să suspende funcționarea Portalului în orice moment, nefiind necesară anunţarea în prealabil a utilizatorilor asupra motivului unei astfel de decizii. 

 

§4

Drepturile și obligațiile Utilizatorului

4.1 La finalizarea procesului de înregistrare, Utilizatorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate, în conformitate cu cerințele Legii privind protecția datelor cu caracter personal Legea nr . 677/2001
4.2 Utilizatorul are dreptul de a modifica datele personale în orice moment. La solicitarea utilizatorului adresată prin email, administratorul poate corecta datele introduse de Utilizator, precum și dezactivarea contului creat de Utilizator pe Portal. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului înregistrat se vor şterge din baza de date a Portalului. 
4.3 În cazul în care, urmare a încălcării de către Utilizator a termenilor și condițiilor prevăzute în Regulament, rezultă daune cauzate unei terțe părţi, Utilizatorul este obligat să acopere prejudiciul.

4.4 . Utilizatorul este autorizat de a șterge contul lui din portal în orice moment de către sine și cere ștergerea datelor sale din baza de date ale Portalului .

 

§5

Drepturile şi obligaţiile Companiei

5.1 Compania se angajează să protejeze datele cu caracter personal ale Utilizatorilor. Datele vor fi prelucrate numai în cadrul activităților economice ale Companiei cu privire la ofertele disponibile pe Portalul www.cautabirouri.ro. 
5.2 Compania își rezervă dreptul de a suspenda sau dezactiva contul Utilizatorului fără precizarea motivelor unei astfel de decizii. 
5.3 Compania își rezervă dreptul de a acorda drepturi speciale unor Utilizatori selectaţi (clienţii VIP) cu privire la nivelul de acces asupra resurselor acestui Portal. Compania își rezervă, de asemenea, dreptul de a revoca drepturile speciale acordate Utilizatorului, fără precizarea motivelor. 
5.4 Compania nu va fi răspunzătoare din punct de vedere legal pentru orice actiuni întreprinse sau decizii luate de Utilizator în ceea ce privește utilizarea Portalului, și pentru orice alte consecințe ale folosirii de către Utilizator a informațiilor obținute prin intermediul Portalului. 
5.5 Compania nu va fi răspunzătoare din punct de vedere legal pentru orice limitări de natura tehnică sau alt tip de întreruperi generate în afara controlului Companiei, care fac imposibilă sau dificilă utilizarea Portalului. 
5.6 În timpul furnizării serviciilor, Compania poate contacta Utilizatorul prin telefon sau e-mail, utilizând asistenţa partenerilor de afaceri care colaborează cu aceasta, aceştia din urmă fiind autorizaţi să contacteze direct Utilizatorul. 
5.7 Posibilitatea furnizării către Companie a conținutului de natură ilegală este exclusă.

 

§6

Dispoziții finale

6.1 Compania își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul în orice moment, prin publicarea modificărilor pe acest website. Orice modificare a Regulamentului intră în vigoare la data publicării acesteia. 
6.2 În cazul unei modificări a Regulamentului acestui Portal, utilizatorul este obligat să accepte noile reglementări prevăzute în Regulament înainte de a începe utilizarea Portalului. Neacceptarea noilor reglementări va conduce automat la suspendarea contului Utilizatorului. 
6.3 Se aplică prevederile relevante ale dreptului român în cazurile care nu sunt reglementate în prezentul document. 
6.4 Procedura soluţionării reclamaţiilor constă în furnizarea de către Companie a explicațiilor trimise Utilizatorului pe adresa acestuia de e-mail, ca răspuns la reclamaţia completată cu privire la furnizarea serviciul electronic. Explicația ar trebui să fie furnizată în termen de cel mult 36 de ore de la momentul trimiterii notificării.

 

 

 

Declarație de confidențialitate

 

Jones Lang LaSalle , împreună cu filialele si afiliatii sai, este un furnizor global servicii real estate și administrare a investițiilor.

 

Angajamentul nostru de confidențialitate

 

Consideram că utilizarea responsabilă a informațiilor cu caracter personal colectate de pe site-urile noastre este esențială pentru obiectivele noastre de afaceri și reputație . Ca parte a angajamentului nostru de confidențialitate , am adoptat această Declarație de confidențialitate. Amploarea și tipul de informații pe care le primim de la utilizatorii site-urile noastre externe depinde de informațiile furnizate prin mail-urile de contact și / sau prin orice procedee de înregistrare.

 

Utilizarea informațiilor

 

Folosim informatiile personale oferite de catre utilizator doar pentru a raspunde cererii transmise, dar in cazul in care s-a selectat aceasta optiune si pentru a oferi informatii despre serviciile Jones Lang LaSalle. Folosim de asemenea, informații cu caracter personal în scopul de a oferi serviciile noastre pentru clienti, mentinerea relatiilor cu clientii ( cum ar fi informarea clientilor nostri si clientilor potentiali de proprietățile și serviciile de interes pentru ei ), precum și pentru alte activități de afaceri conexe.

 

Colectarea informațiilor

 

Unele dintre paginile site-ului va poate invita sa ne contactati sau sa furnizati informații despre Dumneavoastra . Noi folosim informațiile primite pentru a personaliza experiența dvs. online și pentru a furniza cel mai potrivit conținut pentru nevoile Dumneavoastra.

 

În plus , fisierele " cookies " ( adică mici fișiere text plasate pe computerul dvs. atunci când vizitați pentru prima data site-ul ) sunt folosite de unele dintre paginele site-ului noastru . Cele mai multe browsere recunosc acum când un cookie este oferit și permit să il refuze sau să il accepte. Dacă nu sunteți sigur dacă browserul dumneavoastra are această capacitate , trebuie să verificați cu producătorul de software , departamentul IT sau cu furnizorul dvs. de servicii de Internet.

 

Cookie-urile sunt utilizate în principal pentru a îmbunătăți experiența dvs. online și nu sunt folosite pentru a urmări obiceiurile de navigare ale vizitatorilor. Daca vizitati site-urile noastre pentru a citi sau descărca informații , cum ar fi știri sau articole , o mare parte din informațiile pe care le colectăm sunt colectate doar din punct de vedere statistic ( de exemplu , domeniul de la care aveți acces la Internet , data și ora la care accesați site-ul nostru , și adresa de internet a site-ului de la care ați fost redirectionat  la site-ul nostru), și nu in scop de identificare personală. Noi folosim aceste informații cu privire numărul de vizitatori și utilizarea site-urilor în formă generica pentru a face site-urile noastre mai utile și atractive pentru Dumneavoastra.

 

Schimbul de informații

 

Informațiile personale pe care le furnizați vor fi păstrate numai atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate sau conform legislației în vigoare . Noi nu transmitem  informațiile personale terțor părți, cu excepția celor necesare pentru a indeplini serviciile noastre sau pentru a putea raspunde cererii dumneavoastrasau conform legislației în vigoare sau altor procese legale; noi nu vindem informațiile dvs. personale. În plus , datele cu caracter personal colectate de Jones Lang LaSalle pot fi transferate la filialele noastre sau companiile afiliate în cazul in care aceste informatii sunt  necesare pentru oferirea unei solutii cerintei Dumneavoastra.  Prin trimiterea electronica de date prin intermediul Jones Lang LaSalle, va dati acordul explicit pentru transmiterea datelor colectate prin intermediul portalului nostru.

 

Protejarea Informațiilor

 

Jones Lang Lasalle are politici și proceduri de securitate tehnologice și operaționale pentru a proteja informațiile dumneavoastră de identificare de la pierderea, abuzul, alterarea sau distrugerea neintenționată. Personalul nostru care are acces la aceste date a fost instruit să păstreze confidențialitatea acestor informații.

Jones Lang LaSalle recunoaște responsabilitatea sa in protejarea confidențialității online a informațiilor furnizate. Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la modul de operare a informațiilor, sau daca doriti să nu mai primiți nici un material de marketing de la noi , vă rugăm să ne contactați la privacy@joneslanglasalle.com . Puteți folosi , de asemenea, această adresă pentru a comunica orice probleme ati putea avea în conformitate cu această politică de confidențialitate.

 

Conectarea la alte site-uri

 

Această politică se referă la site-uri corporate Jones Lang LaSalle . Filialele noastre au propriile lor politici, in unele cazuri acestea fiind diferite. Vă încurajăm să revizuiti aceste politici de confidențialitate atunci când  va conectati la aceste portaluri.

 

Localizarea și Acceptarea de utilizare

 

Jones Lang LaSalle opereaza aceasta Portal din biroul sau din România. Toate chestiunile legate de acest portal sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legile din România. Prin accesarea acestui site , acceptați politică de confidențialitate.

 

Functie disponibila dupa autentificare
Trimite pagina unui prieten:
Email Prieten:
*
Email-ul tau:
*
Comentarii: